Kvanttihypnoosi
* Läsnäoloa tässä hetkessä   *Antautumista sisäiseen ohjaukseen
*Luottamusta ilman ymmärtämisen tarvetta   *Tarkkailua mitä itsessä tapahtuu

Olen kokenut ja koen edelleen, joka kerta, kvanttihypnoosin aivan mainiona välineenä vahvistaa Korkeamman Itsen, Rakkauden kuulemista ja antautumista Sen ohjaukseen ja hoitoon. Ja sen seurauksena on mahdollista saada kauniilla, lempeällä tavalla apua ja näkökulmia, rauhaa, arjen asioihin. Kunhan sen aika on, jäsennän kvanttihypnoosista lisää omin sanoin ja kokemuksin, mutta tähän hetkeen kerron siitä nyt Maijun sanoin seuraavasti - lainattu Maiju Saariniemen sivuilta:

"Meissä jokaisessa on valtava tietopankki, tietoisuuden valo itsessämme ja tähän rakkaudelliseen puoleemme kvanttihypnoosi-istunto nojaa. Tätä tuntematonta voidaan kutsua intuitioksi, sydämen viisaudeksi, Pyhäksi Hengeksi, Korkeimmaksi Tietoisuudeksi, Rakkaudeksi, Jumalaksi..., mikä itselle oikealta tuntuu. Istunto auttaa asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla riippumatta siitä millä nimellä tätä sisäistä viisautta kutsutaan. Kun keho rentoutuu ja alamme tarkkailla mitä itsessä tapahtuu, olemme valmiimpia kuulemaan sisäisiä singnaaleja ja vastaanottamaan Rakkauden ohjausta. Tämä avaa sisäisiä/henkisiä aisteja: kuvat, äänet, emootiot, kehotuntemukset, selvätieto. Hoitajana olen tilan ylläpitäjä ja autan asiakastani luottamaan sisäiseen ohjaukseensa, ts. olemaan läsnä itselleen ja itsessään. Intentio istunnoille on, että niitä ohjaa Rakkaus/Korkein Tietoisuus ja että niissä tapahtuu hoidettavan korkein paras.

Yleensä asiakkaat kokevat eri aikakausien (menneitä, nykyajan ja tulevaisuuden) elämiä/tarinoita, joilla on yhteys tämän elämän ongelmiin ja/tai jatkuvasti omassa elämässään toistuvaan teemaan (kuten onnettomat suhteet, rahahuolet, terveydelliset seikat). Nämä kvanttihypnoosissa koetut elämät/tarinat ovat jokaisen asiakkaan oman ns. intuitiivisen mielen räätälöimiä ja alitajunnasta esiin nousevia tarinoita, joita voi ajatella mahdollisina menneinä/tulevina tapahtumina tai “vain” tarinoina, henkilökohtaisina elokuvina. Ominaista niille on kuitenkin se, että ne nousevat asiakkaan tietoisuuteen hänen sisäisestä viisaudesta käsin, jolloin niillä on tärkeä viesti. Ne ovat myös vihjeitä siitä, mitä asiaa hoidossa ns. työstetään. Nykyään on yhä enemmän tyypillistä myös se, että päädytään tyhjään tilaan ilman tarinaa tai tarvetta sellaisesta, jolloin kokemus voi olla enemmän kehollinen. Yhtä kaikki, aina tapahtuu irtipäästämistä ja eheytymistä, jonka parhaiten huomaa istunnon jälkeisinä päivinä tai viikkoina elämän ja olotilan muutoksina.


LUOTETTAVA METODI

Nämä ovat istuntoja, joiden tarkoitus on auttaa muistamaan "kuka minä olen" ja siten löytää oma potentiaali. Tärkein ja vaikuttavin tekijä hyvin onnistuneelle kvanttihypnoosi-istunnolle on asiakkaan oma motivaatio. Ts. paras tulos saadaan, kun asiakas vilpittömästi haluaa kokea prosessin ja luottaa siihen, että sen avulla hän löytää avaimet mielensä ja kehonsa lukkoihin. Elämänkatsomus ei vaikuta istunnon onnistumiseen.  

Joskus istunto laittaa kehossa puhdistusreaktion päälle, jolloin jälkikäteen voi tulla mm. oksettava olo, päänsärkyä, vanha vaiva nousta hetkellisesti pintaan jne. Tämä voi olla kehon viesti levätä, koska alkanut prosessi on edelleen päällä. On hyvä ymmärtää, että huono olo ei merkitse mitään pahaa tai huonoa tapahtuneen vaan voimallista reaktiota, koska mhdollisesti on tapahtunut niin paljon. Usein myös istunnon varaamisen jälkeen, päiviä tai jopa viikkoja ennen istuntoa, unimaailma aktivoituu ja/tai erilaisia outoja tuntemuksia nousee pintaan. Tämä on merkki siitä, että prosessi istunnon suhteen on jo alkanut.

Kvanttihypnoosi etenee rakkaudellisesti, pakottamatta, asiakkaan viisaamman puolen ohjauksessa, jolloin minkä tahansa asian kohtaaminen tapahtuu laajemmasta ymmärryksestä käsin. Istunto etenee aina parhaalla mahdollisella tavalla, koska sitä ohjaa asiakkaan oma sisäinen viisaus, ei rationaalinen tietoinen mieli. Opettajaani Dolores Cannonia mukaillen; istunnoissa tapahtuu se mitä hoidettava tarvitsee, ei välttämättä se mitä hän haluaa.

Nauhoitan istunnon asiakasta varten, ja kun äänite on asiakkaan arkistossa varmassa tallessa poistan sen itseltäni kokonaan. Näin ollen äänite jää vain asiakkaalle. Istunto on, luonnollisesti, luottamuksellinen."


Istuntoon on hyvä varata aikaa kolme tuntia. Se voi toteutua joko etänä puhelimen tai tietokoneen avulla tai paikan päällä joko kotonani Pohjois-Jaalassa aivan Mäntyharjun rajalla tai asiakkaan luona. Etänä toteutettaessa asiakas varaa itselleen rauhallisen tilan ilman häiriötekijöitä. Ohjaan myös kvanttihypnoosimatkoja ryhmille sekä kotonani että muualle kutsuttuna. Mielelläni keskustelen kanssasi kvanttihypnoosista lisää, jos huomaat sen kiinnostavan - yhteystietoni löytyvät alta.